Posłuchaj nagrania uzupełnij zdania właściwymi imionami

Pobierz

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 31.10.2016 (4:06) - przydatność: 11% - głosów: 209. emilkakuz 31.10.2016 (7:25)Apr 29, 2021Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Posłuchaj nagrania jeszcze raz i wybierz poprawne dokończenie zdania: , î, ï,, ñ.. Ćwiczenie 5 i 6.. Przeczytaj jej słowa w zad.5/53.1 Nie wiesz, co dane słowo znaczy po polsku.. 5 przesłać drogą elektroniczną na adres do dnia 29.03.2020r.Przejdź do podręcznika na stronę î ò do zadania .. Sprawdź, gdzie znajdują się członkowie rodziny Gloom.. Podejdź, proszę, do tablicy.. Posłuchaj nagrania nr ï na docwiczenia.pl KOD D8 ñ ñP í a następnie uzupełnij zdania ,, właściwymi imionami.. Ćwiczenie 3.. Poproś kogoś z domowników, aby posłuchał jak czytasz.. 50) i powtarzaj.. Wybierz odpowiedni wyraz z każdej pary.. / Anna fehlt heute.flips Języki obce Dlaczego angielski jest popularny na calym swiecie , 10 zdan 19.04.2022 o 16:56 rozwiązań: 0; PolishPassion69 Języki obce [Ang.] Wypracowanie - Szkolny Blog i Konkurs Naukowy 30.03.2022 o 20:43 rozwiązań: 0; Pykaczka Języki obce Przetlumaczcie ni pls bo potrzebuje do zad 23.03.2022 o 23:12 rozwiązań: 2Słuchaj (nagr.. Podręcznik str. 100, zad.. 3 Nie rozumiesz czegoś.. (Na tym zdjęciu urządzamy ognisko.). Ułoż zdania ze wszystkimi typami orzeczeń i podmiotów.Posłuchaj nagrania..

Przepisz zdania do zeszytu i uzupełnij je właściwymi imionami.

Wykonaj ćw.. Posłuchaj nagrania nr ï na docwiczenia.pl KOD D8 ñ ñP í a następnie uzupełnij zdania ,, właściwymi imionami.. Ułoż pytania.. (Jesień jest ulubioną porą roku mojej rodziny.). Posłuchaj nagrania (50) i uzupełnij tekst brakującymi informacjami - zeszyt ćwiczeń - 2/113.. Usłyszysz opis krajobrazu, w którym będą zdania zaczynające się od there is ( w skrócie there's) i there are.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Posłuchaj nagrania jeszcze raz, tym razem zatrzymuj je i powtarzaj usłyszane zdania.. 3 ułóż zdania w odpowiedniej kolejności zgodnie z treścią historyjki.. Podręcznik str. 100, zad.. Obecna / Obecny!. Skorzystaj ze słownictwa przepisz je do zeszytu Das Taschengeld-kieszonkowePrzepisz zdania z zad.. Proszę, aby email, który miałeś wykonać ze str. 72, ćw.. Uzupełnij listę czynności, które Lucy wykonuje o podanych porach dnia w sobotę.. Czas na piosenkę!. 2 Prosisz nauczyciela, aby przeliterował wyraz.. Przeczytaj cały plan na głos.. Zadanie 2.. Jestem!. Skorzystaj ze słownictwa przepisz je do zeszytu Das Taschengeld-kieszonkoweWykonaj ćwiczenie słuchowe - zad.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Użyj zwrotów z podręcznika ze str. 96.Wykonaj ćwiczenie słuchowe - zad..

Uzupełnij zdania ze słuchu.

Do pytań dopasuj odpowiedzi.. 4 Prosisz nauczyciela o powtórzenie.. Podręcznik str. 100 .Powtórz zdanie.. 4.Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g= 30g.. 5 Pytasz, jak coś napisać.. Posłuchaj nagrania jeszcze raz.Wyobraź sobie ze jesteś na wakacjach napisz pocztówkę 1.Napisz gdzie jesteś,jaka jest pogoda 2.. D Ich bin aus Österreich.Oct 23, 2020Posluchaj nagrania i uzupełnij poniedziałkowy i wtorkowy plan lekcji.. 1.Przejdź do podręcznika na stronę î ò do zadania .. 5, str.75 (nagranie 2.44 ): Posłuchaj rozmowy telefonicznej pomiędzy Ella i jej mamą i uzupełnij zdania właściwymi określeniami czasu Past Simple.. Uzupełnij każde zdanie odpowiednim imieniem z polecenia.. 4 str. 77 do zeszytu i dopisz tłumaczenie korzystając z tekstu.. 5, str.75 (nagranie 2.44 ): Posłuchaj rozmowy telefonicznej pomiędzy Ella i jej mamą i uzupełnij zdania właściwymi określeniami czasu Past Simple.. UWAGA!. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Zapisujemy uzupełnione zdania: 1.. Przeczytaj ten dialog na głos.. (We wrześniu jest ciepło i często chodzimy na spacery do lasu.). Wysłuchajcie nagrania.. proszę to na piątek.. Ja, ich mag Pop .W każdym zdaniu wykreśl jedną czynność, która nie pasuje do podanej pory dnia.. Posłuchaj nagrania i zapisz imiona i nazwiska wypowiadających się osób.Jun 16, 2022posluchaj nagrania i uzupelnij zdania czasownikami z ramki w czasie past simple Ułoż zdania ze wszystkimi typami orzeczeń i podmiotów..

Teraz posłuchaj nagrania na eDesku (CD3.4).

Zadanie 2.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji:Teoria: W języku rosyjskim aby określić czas oficjalny, podobnie jak w języku polskim używamy: - liczebników od 1 do 24 w przypadku godzin - i liczebników od 1 do 59 w przypadku minut W przypadku godzin dodajemy odmienioną formę rzeczownika час, w przypadku minut dodajemy odmienioną formę rzeczownika минута np. 12:45 - двенадцать часов сорок пять .2.. 5 przesłać drogą elektroniczną na adres do dnia 29.03.2020r.Uzupełnij zdania właściwymi przyimkami.. znajdziesz na stronie na portalu docwiczenia.pl - wpisz kod alfanumeryczny lub zeskanuj kod QR ze strony 1 podr.. 3 Czasowniki z nawiasów wpisz w czasie Present Perfect.. 4 Popatrz na ilustrację a następnie napisz pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Present Perfect.. Posłuchaj nagrania, ponumeruj zdjęcia i zanotuj najpierw imiona, tak jak w przykładzie.. Napisz to na tablicy.. Podręcznik str. 100, zad.. Question from @Julululu - Szkoła podstawowa - Język angielskiMay 22, 2022w zdaniach.. Co zobaczyłeś tam 3.Napisz co dziś robisz UWAGA: użyj Dear i See you soonPosłuchaj nagrania i przeczytaj tekst następnie uzupełnij plan lekcji Emily.. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami 1. w odpowiednich formach.. (frame - ramka) Zrób zad.. UWAGA!. Proszę, aby email, który miałeś wykonać ze str. 72, ćw..

Napiszcie zdania w zeszycie.

64 ( zeszyt ćwiczeń ) Posłuchaj nagrania.. Posłuchaj nagrania jeszcze raz i wybierz poprawne dokooczenie zdania: , î, ï,, ñ.. Cały czas patrz na obrazek.. Zadanie: posłuchaj rozmów uzupełnij zdania właściwymi imionami rosie lub robPosłuchaj nagrania z ćwiczenia 5bna stronie 27 podręcznika uzupełnij zdania właściwymi przymiotnikami.. Pamiętaj: buy - kupować, save6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt