Wymień i opisz trzy rodzaje przestępczości komputerowej

Pobierz

Piractwo komputerowe Łamanie praw autorskich - to.odpowiedział (a) 26.10.2010 o 07:22: 1.nielegalne ściąganie plików.. Licencja oprogramowania jest umową określającą warunki korzystania z programów komputerowych.. W Interpolu przyjęto następującą klasyfikację: 1.. Samo ich utworzenie nie jest brane pod uwagę w postępowaniu karnym, można bowiem tworzyć małe programiki, które charakteryzują się działaniem podobnym do wirusów, używane są one jednak do czyszczenia okresowo zawartości na przykład foldera Temp.Przestępstwa komputerowe przeciwko wiarygodności dokumentów Fałszerstwo komputerowe - to podrabianie lub przerabianie dokumentów komputerowych.. Jest to pojęcie nieprecyzyjne.. odpowiedział (a) 16.09.2012 o 14:25: Koń trojański (Trojan) - Program ukrywający się często w innej aplikacji , ułatwiający przejęcie komputera poprzez osobę z zewnątrz za pomocą internetu.. P rzestępczość komputerowa czy utożsamiane z nią cyberprzestępstwo silnie związane z rozwojem nowych technologii, jak każde zjawisko, wymaga odpowiedniego zdefiniowania.. Zbrodnia to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat albo karą surowszą.. Napisz swoimi słowami: co to jest kompresowanie i dekompresowanie plików lub folderów.Aktywuje go obecność określonych plików, określona data lub uruchamiana przez użytkownika określona aplikacja..

Binder - Program ...Wymień i opisz rodzaje wirusów komputerowych .

Upowszechnienie się przestępstw komputerowych należy wiązać z komputerami trzeciej generacji (wykorzystanie układów scalonych, druga połowa lat sześćdziesiątych).. - Ze względu na wysokość grożącej kary przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki.. 2.kopiowanie bez praw autorskich.. OEM to programy sprzedawane wraz ze sprzętem komputerowym (przypisane do konkretnego komputera), po wymianie sprzętu na nowszy, nie .mi123456789.. Koń trojański Koń trojański, częściej nazywany "trojan" lub " trojan horse" jest jednym z najgroźniejszych programów używanych przez cyberprzestępców.. 3.Według ekspertów Rady Europy przestępstwa komputerowe dzielą się na grupy: -oszustwo związane z wykorzystaniem komputera, -fałszerstwo komputerowe, -zniszczenie danych lub programów komputerowych, -sabotaż komputerowy,Poniżej przedstawione są podstawowe i najczęściej spotykane podziały przestępstw.. Oprogramowanie dzieli się ze względu na przeznaczenie: oprogramowanie systemowe - realizujące funkcje konieczne dla działania systemu komputerowego, oprogramowanie do tworzenia oprogramowania, biblioteki programistyczne - oprogramowanie do wykorzystania przez inne programy, oprogramowanie użytkowe - mające bezpośredni kontakt z użytkownikiem i realizujące usługi dla .Rodzaje licencji na oprogramowanie..

Występek to czyn, za który grozi kara pozbawienia ...Wymień i opisz przejawy przestępczości komputerowej.

Po zainfekowaniu systemu dokonuję on nieprzewidywalnych działań na komputerze.Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: udział w bójce lub pobiciu, narażenie na utratę życia lub zdrowia (art. 158, 159, 160 Kodeksu karnego), przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: prowadzenie samochodu, motocykla, roweru w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (art. 178 a Kodeksu karnego), przestępstwa przeciwko .Jan 29, 2021Definicja, podział i rodzaje przestępstw komputerowych.. 2.2.1 Przestępstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji 2.2 Przestępstwa komputerowe przeciwko mieniu 2.3 Przestępstwa komputerowe przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu 2.4 Przestępstwa komputerowe przeciwko wiarygodności dokumentów 2.5 Inne 3 Bibliografia Przestępcy komputerowi [ edytuj | edytuj kod]według byłego specjalisty ds. przestępczości informatycznej przy komendzie głównej policji k. jakubskiego, pojęcie przestępczości komputerowej jest nieprecyzyjne i wieloznaczne: "w szerokim rozumieniu, przestępczość ta obejmuje wszelkie zachowania przestępcze związane z funkcjonowaniem elektronicznego przetwarzania danych, polegające zarówno na …Przestępczość komputerowa ściągaj 2 80% 50 głosów Zjawisko komputerowej przestępczości na stałe wpisało się już w naszą rzeczywistość, a jej przykładem może być choćby Hacking, którego jedną z przyczyn popularności jest masowy dostęp do Internetu, przez co popełnianie tego typu przestępstw nie wymaga nawet wyjścia z własnego pokoju.Rodzaje przestępstw komputerowych przeciwko wiarygodności dokumentów W tym przypadku najczęściej wymienia się jeden rodzaj przestępstwa, czyli dokonanie fałszerstwa komputerowego ..

Napisz swoimi słowami: co t… jadakiss8 jadakiss8 10.05.2020 Informatyka Liceum/Technikum ... Wymień rodzaje darmowych licencji.

Z badań wynika, że należałoby je traktować bardziej jako hasło niż konkretne określenie przestępnego działania.Przestępstwa komputerowe przeciwko wiarygodności dokumentów Fałszerstwo komputerowe Inne Inne rodzaje przestępstw takie jak np. nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie lub publikowanie prawnie chronionego programu komputerowego itp. 2 votes Thanks 4 More Questions From This User See All Kamilo1146 December 2018 | 0 RepliesKPSNATKA.. Naruszenie praw dostępu do zasobów, a w szczególności: a) hacking, b) przechwytywanie danych, c) kradzież czasu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt