Przeczytaj jeszcze raz informacje w zadaniu 2 an der umfrage

Pobierz

Przeczytaj tekst zamieszczony w zadaniu 3. na stronie 85 w .Przeczytaj jeszcze raz teksty w zadaniu egzaminacyjnym i odpowiedz na pytania : text 1 How do you usually eat your main meal?. Odpowiedź na zadanie z Meine Welttour 3.. Zdjęcia w załączniku: ćwiczeń i podręcznika.. właściwą informację (A-F).. 85-435 Bydgoszcz.. .W zadaniu 9 wymień podwójne części ciała.. B Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem.. z Oddziałami Sportowymi.. Practise Book opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.pl• Zaznacz/podkreśl w tekście informacje, które mogą być istotne przy właściwym uzupełnieniu zdań.. Wyszukiwarka.. Następnie posłuchaj jeszcze raz pierwszej części wywiadu i zapisz w zeszycie, która informacja jest zgodna z jego treścią.. z o.o., Length: 148 pages, Published: 2020-02-14Zdecyduj, która informacja jest prawdziwa (R), a która - fałszywa (F).. Zadanie 4.. Zwróć uwagę na te wypowiedzi, których nie jesteś pewien/pewna.. Pliss szybko muszę wysłać na dziś!. A Posłuchaj nagrania i do każdego dialogu (1-3) dopasuj odpowiedni rysunek (A-C).. ich właściwe uzupełnienie (A-C).C.. Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń .Zajrzyj do środka - Księgarnia Poltax.waw.pl SPIS TREŚCI WSTĘP 6 Część REFERENCYJNA Część TEMATYCZNA C Z ęś ć P I S E M N A R o z u mienie ze s ł u c h u Wskazówki Typy zadań 8 9 R o z u mienie te k st ó w pisan y c h Wskazówki Typy zadań 11 12 Z na j o m o ś ć śr o d k ó w j ęz y k o w y c h Wskazówki Typy zadań 16 30 Dom 42 Szkoła 54 L EKC JA K R A JOZN AWC Z A .AB Ü..

4.Przeczytaj teksty w zadaniu 1. jeszcze raz.

Teksty: 1.. Wybierz spośród zdań (4.1.-4.5.). Daje naj Daje 30 punktów Rozwiązanie zadania 2 z książki Team Up Plus IV.. Odpowiedzi zanotuj w zeszycie.. • Przed kolejnym słuchaniem przeczytaj jeszcze raz wszystkie zdania.. 650-lecia Bydgoszczy .. Następnie posłuchaj jeszcze raz drugiej części rozmowy i zapisz w zeszycie, która informacja jest zgodna z jej treścią.. Po gimnazjumPrzeczytaj jeszcze raz informacje z ćwiczenia 1 odpowiedz na pytania zad 3 str. 30 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama MaciekOdpowie MaciekOdpowie 1.. • Wybierz właściwe uzupełnienie zdań i porównaj je jeszcze raz z tekstem.. Schreibe die Lösung ins .Przyjrzyjcie się jeszcze raz sytuacjom przedstawionym na zdjęciach w zadaniu 1 i ułóżcie dialogi, tak jak w przykładzie.. Powiedz, w którym tekście znajdziesz podane informacje.. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.. Przeczytaj teraz zdania 1-3.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj teraz zdania 4-6.. Verkehrsservice R F Dla ułatwienia w zadaniu 1. określono typy tekstów, które usłyszysz.. Jedna informacja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej pory dnia.Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowym oknie; Szkoła Podstawowa nr 64 .. 63 Zadanie 1.. Przeczytaj jeszcze raz zadania z ćwiczenia 2 w podręczniku i uzupełnij brakujące wyrazy..

Hi Tom ,Przeczytaj wypowiedzi w zadaniu 2. jeszcze raz.

Wetterbericht für Deutschland R F Ta informacja pomoże ci 2.Przeczytaj teksty w zadaniu 1. jeszcze raz i odpowiedz na pytania.. Zastanów się, jaką końcówkę mają imiesłowy czasu przeszłego czasowników .Przyjrzyj się jeszcze raz informacje zawarte w zadaniu pierwszym w podręczniku Przeczytaj tekst i wykreśl w nim wszystkie błędne informacje.. Następnie przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 62.. Wer arbeitet im Ärztezug• Przed kolejnym słuchaniem przeczytaj jeszcze raz wszystkie informacje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt